Promieniowanie niejonizujące to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej), które nie wywołuje jonizacji (tzn. energia promieniowania jest zbyt mała do emisji elektronu z atomu lub cząsteczki) ośrodka, przez który przechodzi.

Promieniowanie niejonizujące uważane jest obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, telefonów komórkowych i komputerów. Negatywny wpływ energii elektromagnetycznej przejawia się tak zwanym efektem termicznym, co może powodować zmiany biologiczne (np. zmianę właściwości koloidalnych w tkankach), a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg procesów życiowych.
Organizm człowieka jest bardzo skomplikowanym układem, którego sprawność zależy zarówno od czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bez odpowiednich zdolności adaptacyjnych, kompensacyjnych i regeneracyjnych nie udałoby nam się przeżyć wśród zagrożeń zewnętrznych, takich jak toksyczne substancje chemiczne, zmienne i niekorzystne warunki fizyczne, różnorakie oddziaływania mutagenne środowiska, sytuacje stresowe o różnej intensywności czy wreszcie biologiczne czynniki patogenne, np. wirusy i bakterie. Na szczęście, sprawność systemów obronnych i rezerwy fizjologiczne na ogół wystarczają, by zneutralizować większość niekorzystnych oddziaływań. Dopiero ewidentne przekroczenie wydolności mechanizmów ochronnych organizmu może doprowadzić do rozwoju choroby. Może powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Ludzie pracujący w obrębie działania takiego pola są szczególnie podatni, co potwierdzają badania lekarskie, na "chorobę radiofalową" zwaną także "chorobą mikrofalową".
I w takim środowisku przychodzi żyć przez 9 miesięcy także kobiecie spodziewającej się dziecka. Na wszystkie w/w zagrożenia narażona jest podwójnie: i mama i dziecko.

Naukowcy w Polsce (dzięki pozyskaniu sporych środków ramach projektów kluczowych) ciągle poszukują materiałów tłumiących pole elektromagnetyczne. Podobno ta sztuka uda im się już w 2012 roku. Do tego czasu narażeni jesteśmy na promieniowanie niejonizujące. Nasza odpowiedź aktualna jest już od dziś. Materiały, z których uszyte są tuniki zabezpieczają przez promieniowaniem w 99,999%. Dzięki wysokiej zawartości włókien srebra, odzież zabezpieczy Ciebie i Twoje dziecko przed szkodliwym działaniem telefonów komórkowych, telewizorów, komputerów itp. Nie sposób obejść się bez nich w życiu, ale można ograniczyć ich negatywne oddziaływanie. Dowód: owiń swój telefon komórkowy w naszą odzież, odczekaj chwilę (2-3 minuty) – telefon nie będzie działał, jego promieniowanie nie dotknie Twojego dziecka. Podaruj Twojemu dziecku spokój i zdrowie.

 

Warunki użytkowania: Tkanina składa się w 50% z bawełny, w 30% z włókien srebra i w 20% z terylenu. Ubrania można prać jedynie ręcznie i suszyć (bez wirowania) w stanie rozwieszonym