WPROWADZENIE

1. Regulamin niniejszy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „BoboLider” pod adresem www.bobolider.pl zwanym dalej "sklepem internetowym".

2. Sklep prowadzony jest przez Centrum Lider z siedzibą: 40-748 Katowice, ul. Okoniowa 1, NIP: 643-138-63-55, Regon: 240312587.

3. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania się  z poniższym regulaminem postępowania i z jego zasadami.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287), obowiązującą od 25 grudnia 2014r.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

– adres e-mail: biuro@bobolider.pl,
– telefon: +48 507 324 535

DEFINICJE 

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bobolider.pl,

Sprzedawca – Centrum Lider z siedzibą: 40-748 Katowice, ul. Okoniowa 1, NIP: 643-138-63-55, Regon: 240312587.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup,

Produkt – zbiór cech materialnych i niematerialnych, które oferuje Sprzedawca w sklepie www.bobolider.pl  i nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu,

Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień,

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta. 

Postanowienia ogólne

1.Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji procesu zakupu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” umieszczona  w niniejszym regulaminie.

5. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu, Sprzedawca na stronie Produktu podaje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. 

    

Składanie zamówienia: 

1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży na odległość zamawianych produktów ze Sklepem Internetowym „BoboLider”. Złożenie zamówienia obliguje Klienta do odbioru i zapłaty za zamówiony produkt.

2. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje: 

a. zamawiany produkt wraz z ilością produktów; 

b. adres, na jaki ma być dostarczony produkt oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy);

c. sposób transportu; 

d. sposób płatności; 

3. Na końcu procesu składania zamówienia, klient wyraża wolę związania się umową na odległość po przez kliknięcie przycisku "Zamawiam"

4. Po złożeniu zamówienia Klienci otrzymują potwierdzenie e-mailem o prawidłowym zakończeniu procesu przyjęcia zamówienia. Zamówione produkty zostaną dostarczone zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu (podanego podczas składania zamówienia). 

5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.

6. Centrum Lider zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, np. gdy Klient odmówi podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

Ceny Produktów:

1. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT oraz nie uwzględniającymi kosztów dostawy produktów.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy transportu zamówienia i formy płatności.

3. Sprzedawca nie dostosowuje cen na podstawie preferencji Klienta i jego zachowań w sieci.

Czas realizacji zamówień: 

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub  w magazynach naszych dostawców. Poprawnie złożone zamówienia realizowane są zwyczajowo od 1 do 3 dni.

2. Jeżeli wpłata lub zamówienie za pobraniem wpłynie do godziny 12 wysyłka realizowana jest w tym samym dniu roboczym.

3. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji (do ok. 5 dni roboczych) w przypadku chwilowego braku towarów u producenta lub z przyczyn niezależnych od Centrum Lider. W takim przypadku Nabywca będzie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie w najszybszym możliwym terminie. 

4. Zamówienie jest dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy: a) za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 1 - 3 dni roboczych; b) Firmą Kurierską w ciągu 1 - 2 dni roboczych.

Formy płatności:

Zamówione produkty mogą zostać opłacone w jeden z poniższych sposobów:

1. Przelewem bankowym na konto sklepu. Zamówienie można opłacić dokonując przelewu na podany niżej numer rachunku bankowego: Alior Bank SA  79 2490 0005 0000 4510 1640 8509 . Dane do przelewu: Centrum Lider, ul.Okoniowa 1, 40-748 Katowice.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Za pobraniem - płatność przy odbiorze paczki: a) doręczycielowi lub w urzędzie pocztowym w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej, b) kurierowi przy przesyłce kurierskiej.

Zwrot zamówionych produktów:

1) Każdy zamówiony produkt można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Warunkiem skorzystania z 14-dniowej gwarancji satysfakcji jest dostarczenie do nas produktu w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu. W tym czasie jednak klient nie może rzeczy używać tzn. powinien obchodzić się z produktem i sprawdzić go tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.

2) Wyjątkiem stanowią produkty własnej marki BoboLider, gdzie okres gwarantowanej satysfakcji wydłużony jest do 60 dni.

3) Aby Państwa zwrot mógł być szybko rozpatrzony, produkt należy odesłać na adres: 

Centrum Lider
ul. Okoniowa 1,
40-748 Katowice. 

4) Do przesyłki należy dołączyć:

- dowód zakupu (paragon lub faktura, ewentualnie kopia potwierdzenia zamówienia)

- pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy - udostępnione przez sklep internetowy, chyba że oświadczenie było składane telefonicznie lub mailowo wówczas klient nie składa go

- informację, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za produkt należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać nr konta).

5) W przypadku spełnienia powyższych warunków Sklep Internetowy „BoboLider” gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionego produktu wraz z kosztami przesyłki. Po przyjęciu zwrotu produktu (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) przekażemy Państwu pieniądze w ciągu 7 dni roboczych.

Reklamacje:

1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym produkcie, Klient będący Konsumentem ma prawo do wymiany lub naprawy produktu na wolny od wad. Produkty wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są naprawiane lub wymieniane na nowe (pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania przesyłki), a jeśli nie jest to możliwe, sklep zwraca nabywcy równowartość ceny produktu.

2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, uszkodzenia opakowania lub jej zawartości, Klient powinien odmówić przyjęcia paczki z podaniem przyczyn odmowy na liście przewozowym. Przyjęcie tak uszkodzonej przesyłki jest równoznaczne z utratą prawa do jej reklamacji w sklepie. 

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np. nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne  z przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty pokrywa Klient.

4. Koszty, związane z odesłaniem produktu reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Jednocześnie zawiadamiamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. 

5. Przed wysłaniem produktu do reklamacji prosimy o kontakt z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia szczegółów reklamacji i usprawnienia jej procesu.

Opinie o produktach: 

Klient posiada możliwość zamieszczenie opinii i oceny zakupionego Produktu.

Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Produktu w Sklepie internetowym.

Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena musi być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. 

Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów: poprawienia atrakcyjności oferty; zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie; polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.

Klient dodając opinię i ocenę Produktu wyraża zgodę na publikację opinii opatrzonej wyłącznie nazwą wskazaną w trakcie dodawania opinii i oceny.

Klient po dodaniu opinii nie posiada samodzielnej możliwości jej modyfikacji lub usunięcia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolności w publikacji opinii na stronie sklepu internetowego, w tym prawo do zaniechania publikacji lub usunięcia już opublikowanych opinii i ocen w przypadku, gdy ich wiarygodność budzi zastrzeżenia.

Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności: 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Centrum Lider Aldona Krawczyk-Mil z siedzibą w Katowicach (40-748) ul. Okoniowa 1.

Adres e-mail administratora danych: biuro@bobolider.pl .

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.

Administrator danych przetwarzane dane osobowe w szczególności w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez klienta. 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w n/w celach:

- przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   

- zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-  obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 - rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 - archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

- kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- przesyłania informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, firmy kurierskie itp.

Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Przechowywanie danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.

Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-2 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

Postanowienia końcowe:

1. Pomimo dołożenia wszelkich starań firma Centrum Lider nie gwarantuje, że publikowane opisy produktów i dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie, ponieważ ewentualne błędne opisy nie stanowią podstawy do roszczeń.

2. Zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli, a używane w sklepie internetowym są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu w Sklepie Internetowym Bobolider.pl 

4. Centrum Lider nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania sieci)

5. Centrum Lider nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło Klienta. 

6. Centrum Lider zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.bobolider.pl 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997r.). 

8. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.bobolider.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Opublikowano: 28 marca 2023