Bobolider® – zastrzeżona marka

06.08.2013


Informujemy, iż otrzymaliśmy certyfikat, potwierdzający uzyskanie prawa ochronnego.

Niebawem na naszych produktach i materiałach pojawi się znak ®.


<< back