Postanowienia ogólne:

1. Regulamin niniejszy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „BoboLider” pod adresem www.bobolider.pl zwanym dalej "sklepem internetowym".

2. Sklep prowadzony jest przez Centrum Lider z siedzibą: 40-748 Katowice, ul. Okoniowa 1, NIP: 643-138-63-55, Regon: 240312587.

3. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem postępowania i z jego zasadami.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), obowiązującą od 25 grudnia 2014r.

 

Składanie zamówienia: 

1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym „BoboLider”. Złożenie zamówienia obliguje Klienta do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.

2. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje: 

a. zamawiany towar wraz z ilością produktów; 
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy);
c. sposób transportu; 
d. sposób płatności; 

3. Na końcu procesu składania zamówienia, klient wyraża wolę związania się umową na odległość po przez kliknięcie przycisku "Zamawiam"

4. Po złożeniu zamówienia Klienci otrzymują potwierdzenie e-mailem o prawidłowym zakończeniu procesu przyjęcia zamówienia. Zamówione towary zostaną dostarczone zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu (podanego podczas składania zamówienia). 

5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.

6. Centrum Lider zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, np. gdy Klient odmówi podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

Czas realizacji zamówień: 

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach naszych dostawców. Poprawnie złożone zamówienia realizowane są zwyczajowo od 1 do 3 dni.

2. Jeżeli wpłata lub zamówienie za pobraniem wpłynie do godziny 12 wysyłka realizowana jest w tym samym dniu roboczym.

3. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji (do ok. 5 dni roboczych) w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub z przyczyn niezależnych od Centrum Lider. W takim przypadku Nabywca będzie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie w najszybszym możliwym terminie. 

4. Zamówienie jest dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy: a) za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 1 - 3 dni roboczych; b) Firmą Kurierską w ciągu 1 - 2 dni roboczych;

Ceny towarów:

1. Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy transportu zamówienia i formy płatności;

Formy płatności:

1. Przelewem bankowym na konto sklepu. Zamówienie można opłacić dokonując przelewu na podany niżej numer rachunku bankowego: Alior Bank SA  79 2490 0005 0000 4510 1640 8509 . Dane do przelewu: Centrum Lider, ul.Okoniowa 1, 40-748 Katowice.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Za pobraniem - płatność przy odbiorze paczki: a) doręczycielowi lub w urzędzie pocztowym w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej, b) kurierowi przy przesyłce kurierskiej.

Zwrot zamówionego towaru:

1) Każdy zamówiony towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Warunkiem skorzystania z 14-dniowej gwarancji satysfakcji jest dostarczenie do nas produktu w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu. W tym czasie jednak klient nie może rzeczy używać tzn. powinien obchodzić się z towarem i sprawdzić go tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.

2) Wyjątkiem stanowią produkty własnej marki BoboLider, gdzie okres gwarantowanej satysfakcji wydłużony jest do 60 dni.

3) Aby Państwa zwrot mógł być szybko rozpatrzony, towar należy odesłać na adres: 

Centrum Lider

ul. Okoniowa 1,

40-748 Katowice. 

4) Do przesyłki należy dołączyć:

- dowód zakupu (paragon lub faktura, ewentualnie kopia potwierdzenia zamówienia)
- pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy - udostępnione przez sklep internetowy, chyba że oświadczenie było składane telefonicznie lub mailowo wówczas klient nie składa go
- informację, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać nr konta).

5) W przypadku spełnienia powyższych warunków Sklep Internetowy „BoboLider” gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionego produktu wraz z kosztami przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) przekażemy Państwu pieniądze w ciągu 7 dni roboczych.

Reklamacje:

1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, Klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe (pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania przesyłki), a jeśli nie jest to możliwe, sklep zwraca nabywcy równowartość ceny produktu.

2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, uszkodzenia opakowania lub jej zawartości, Klient powinien odmówić przyjęcia paczki z podaniem przyczyn odmowy na liście przewozowym. Przyjęcie tak uszkodzonej przesyłki jest równoznaczne z utratą prawa do jej reklamacji w sklepie. 

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np. nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Jednocześnie zawiadamiamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. 

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. 

6. Przed wysłaniem produktu do reklamacji prosimy o kontakt z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

 

Ochrona danych osobowych: 

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym „BoboLider” Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Bobolider.pl prowadzonego przez firmę Centrum Lider oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Zgodne z w/w. ustawą, Klienci Sklepu internetowego „BoboLider” mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy bobolider.pl

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego Bobolider.pl nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.

Postanowienia końcowe:

1. Pomimo dołożenia wszelkich starań firma Centrum Lider nie gwarantuje, że publikowane opisy produktów i dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie, ponieważ ewentualne błędne opisy nie stanowią podstawy do roszczeń.

2. Zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli, a używane w sklepie internetowym są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym Bobolider.pl 

4. Centrum Lider nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania sieci)

5. Centrum Lider nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło Klienta. 

6. Centrum Lider zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.bobolider.pl 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997r.). 

8. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.bobolider.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Opublikowano w dn. 25.12.2014r.